Ułani, którzy zdecydowali się przejść  do Cichociemnych:

  • ppor. Bernaczyk Kazimierz
  • ppor. Prus-Bogusławski Andrzej
  • ppor. Straszyński Zdzisław
  • ppor. Ulm Zygmunt
  • pchr. Krasiński Adam
  • pchr. Nowobilski Tadeusz